ජයශ්‍රී නිවේදක පුහුණු පාඨමාලාව සෑම සති අන්තයකම සෙනසුරාදා හෝ ඉරිදා පැවැත්වේ.

පාඨමාලාව පැවැත්වෙන දිනයේ උදේ 9.30 ට ආරම්භ වී දහවල් 1.30 ට අවසන් වේ.

මේ ආකාරයෙන් සති අන්ත දින 12 ක් , එනම් මාස 3 ක් පුරා පාඨමාලාව පැවැත්වේ.

අවසාන සතියට පසු සතියේ එනම් 13 වන දිනයේ සහතික බෙදා දීමේ උත්සවය යි.

අවසන් දිනයේ සෑම ළමයෙකුගේ ම මව හෝ පියා පැමිණිය යුතුවේ. 

සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 15,000 කි.